Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Mai Xuân Thanh Thơ Mừng Cháu Diễm Thy


Xin chúc mừng cho gia đình bạn hiền Mai + Thắng

Thơ Mừng

Tươi sáng tương lai cháu Diễm Thy,
Thắng + Mai , con gái đậu vinh quy.
Có bằng tốt nghiệp vui lòng mẹ,
Kinh tế, Luật khoa, bố thưởng gì...
Chìa khóa vào đời nhờ kiến thức,
Mở mang trí tuệ đố ai bì...
Gia đình hạnh phúc, tay nghề vững,
Tài chánh an tâm cũng khỏe đi...

Mai Xuân Thanh 
Ngày 24 tháng 08 năm 2016

Đăng nhận xét