Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Nỗi Buồn Chim Sáo Sang Sông - Thơ Tiểu Vũ Vi - Nguyễn Minh ChâuThơ Tiểu Vũ Vi 
Phổ Nhạc:Nguyễn Minh Châu
Tiếng Hát: Minh Nguyệt

Đăng nhận xét