Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Chiều Sa Pa - Buồn Trông Sa Pa
Chiều Sa Pa

Chiều tà trên đỉnh Sa Pa
Vi vu gió rít mưa sa mịt mờ
Núi rừng trùng điệp nên thơ
Mấy tầng mây trắng lững lờ dưới chân
Chuông chùa rời rạt vang ngân
Mù sương giá buốt thương gần nhớ xa
Đêm nay trăng sáng quê nhà
Còn ta ở lại Sa Pa một mình…


Phú Thạnh
Bài thơ cuối cùng của anh Phú Thạnh
***
Bài Họa:

Buồn Trông Sa Pa

Tơ sầu giăng kín Sa Pa
Bóng ai khuất nẻo lệ sa mờ mờ
Cõi trần vương víu đề thơ
Luyến lưu sỏi đá lặng lờ bước chân
Kinh cầu chầm chậm chuông ngân
Phù du thoáng chốc nay gần mai xa
Hư vô cõi tạm mái nhà
Hồn thiêng quấn quýt Sa Pa riêng mình


Kim Phượng

Đăng nhận xét