Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Đỗ Chiêu Đức Mừng Cho Bạn Thắng MaiChúc mừng bạn Nguyễn Đắc Thắng có con gái 
Mi Thanh Mục Tú, Đỗ Đạt thành tài!
Ai bảo sanh con gái không hảnh diện đâu?!

Mừng Cho Bạn

Đắc Thắng sanh con đẹp Diễm Thy,
Xuân xanh đã vượt cập kê thì.
Luật Khoa nổi tiếng trong gang tất,
Kinh Tế làm giàu chẳng mấy khi.
Tốt nghiệp vẻ vang cùng nội ngoại,
Vinh quy rạng rỡ cả tông chi.
Chúc mừng bạn hữu Vườn Thơ Thẩn,
Đắc Thắng có con giỏi Diễm Thy!

Đỗ Chiêu Đức
Kính mừng, Hè 2016.
***
Diễm Thy

Lúc cháu ra đời chọn Diễm Thy
Là mong hẹn ước buổi xuân thì
Như hoa DIỄM lệ mơ từng lúc
Tựa áng THY hồng mộng những khi
Dấn trải đường xa ân nội ngoại
Chuyên cần bước vững phúc tông chi
Từ trong ước nguyện hồn vươn thoát
Bản chất vui hòa nét Diễm Thy.

Nguyễn Đắc Thắng
20160826

Đăng nhận xét