Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Quên Đi Mừng Cháu Thy Tốt Nghiệp Đại Học


Quên Đi cũng có ít dòng mừng với Gia Đình Đắc Thắng

Bài Xướng:

Mừng Cháu Thy Tốt Nghiệp Đại Học

Diễm Thy gái rượu Thắng và Mai
Dung hạnh công ngôn chẳng kém ai
Bao tháng chuyên tâm vùi sử sách
Mấy thu bền dạ hướng tương lai
Vâng lời cha mẹ mong thành đạt
Tốt nghiệp cử nhân tỏ sắc tài
Mừng chúc cháu My cùng nhắn nhủ
Đường lên phía trước vẫn còn dài.


Quên Đi
***
Bài Họa:


Đường Dài

Cuộc sống khơi nguồn tự ánh mai
Đường đi vạn nẻo vẫn luôn dài
Vinh quang tiếp nối tôn dòng tộc
Hạnh phúc chuyên cần hưởng thái lai
Gửi gắm niềm mơ vào tuổi trẻ
Hòa vang khúc hát hiện anh tài
Sinh tiền nguyện đắp xây nền tảng
Thắng lợi mai ngày chẳng kém ai!


Nguyễn Đắc Thắng
2016.08.26

Đăng nhận xét