Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Tháng Mười Hai, Mùa Thi Ca


(Tặng những ai bẻ chữ làm đôi)

Đêm ngáy giấc đường thi mơ nguyệt lặn
tháng mười hai đeo bụng gió lập đông
tờ lịch cuối run run chờ năm tận
rớt trong ta từng vòng nhớ rêu phong.

Đeo xác sách gầy gò trang giấy cũ
tình héo hon soi mặt giữa lòng thơ
thương dòng mực đã cạn khô đời chữ
bao năm rồi vần điệu mãi bơ vơ.

Tháng mười hai úp đầu ta thêm bạc
úp thân ta làm lão hóa tình yêu
ngó tờ lịch trong tay vừa xé nát
bỗng bùi ngùi cho mệnh số lêu bêu.

Gió nối gió rét run trời chữ nghĩa
rét run ta ý tưởng tháng mười hai
đi giữa phố lòng ta buồn thấm thía
mùa thi ca - đếm lại - chẳng còn ai?

Phạm Hồng Ân 
(Hiên Thư Các, 20/12/2015)

Đăng nhận xét