Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Tháng Lụn Năm Tàn - Ngậm NgùiTháng Lụn Năm Tàn

Vài tờ lịch nữa sẻ năm tàn!
Thời khắc vần xoay để lật trang
Hy vọng Xuân về đời tốt đẹp
Niềm tin Tết đến cảnh huy hoàng
Quê hương, thương nhớ nhà hiu hắt
Đất khách, nỗi buồn lệ chứa chan
Một tuổi thêm già thêm tóc bạc
Lòng càng hổ thẹn nói sao đang....

Song Quang
***
Ngậm Ngùi

Bâng khuâng tấc dạ mỗi đông tàn
Thờ thẫn nhìn tờ lịch đổi trang

Luyến tiếc quay về thời tuổi trẻ
Chạnh lòng nghĩ đến buổi hôn hoàng
Nhớ thương chờ đợi, bờ vai trĩu
Đau đớn chia ly, mắt lệ tràn
Ngày tháng vô tình trôi lặng lẽ
Hồn ta lạc lõng ngỡ như đang...

Phương Hà

Đăng nhận xét