Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Cầu Chúc Giáng Sinh


Chúc từ quý chị tới đàn anh
Chúc thảy trên ban vạn sự lành
Chúc nước phương cương và đổi gấp
Chúc dân no ấm với thay nhanh
Chúc vui hệt tết khi đoàn tụ
Chúc đẹp hơn tranh lúc diễn hành
Chúc ấy mong rằng mau thể hiện
Chúc đây tất cả với lòng thành.

Thái Huy
12-09-15
***
Mừng Xuân

Mừng Chị Thầy Em lẫn quý Anh
Mừng cho tất cả được an lành
Mừng ông sức khoẻ luôn đầy đủ
Mừng cháu học hành tấn tới nhanh
Mừng nước Nam ta dần thịnh vượng
Mừng đồng hương Việt vẫn song hành
Mừng xuân dan tộc tình lan toả
Mừng tết đoàn viên sớm đạt thành.


Quên Đi

Đăng nhận xét