Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Noel Và Tết Tây


Không đợi chờ mong Tết vẫn sang,
Hai ngàn mười sáu gió xuân tràn...
Ước mơ năm mới mình thay đổi,
Hy vọng tân niên kỷ vạn an.
Mùa lễ Giáng Sinh xưa kỷ niệm,
Noel Thiên Chúa sáng huy hoàng.
Merry Christmas đầy ân sủng,
Bác ái yêu thương khắp thế gian.

Mai Xuân Thanh
Ngày 23 tháng 12 năm 2015

Đăng nhận xét