Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Paris Chiều Đông Nhớ - Thơ Tiểu Vũ Vi - Nhạc Nguyễn Minh Châu


Thơ: Tiểu Vũ Vi
Nhạc: Nguyễn Minh Châu
Hòa Âm: Siliconband
Trình Bày: Quỳnh Dao
Chủ Đề: Tình Khúc & Tiểu Vũ Vi


Đăng nhận xét