Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ - Trương Nhược Hư - Ðời ÐườngXuân Giang Hoa Nguyệt Dạ
Trương Nhược Hư - Ðời Ðường


Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần
Hạo hạo không trung cô nguyệt luân
Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt
Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân

Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ,
Giang nguyệt niên niên vọng tương tự
Bất tri giang nguyệt đãi hà nhân
Đãn kiến trường giang chiếu lưu thuỷ

Bạch vân nhất phiến khứ du du
Thanh phong phố thượng bất thăng sầu
Thuỳ gia kim dạ thiên chu tử
Hà xứ tương tư minh nguyệt lâu


Trương Nhược Hư
***
Bài Dịch:
Ðêm Hoa Trăng Trên Sông Xuân
(Mây Tần - Kỷ niêm Sinh Nhật 2014)

Trời nước tinh khôi không mảy bụi
Trăng cao vời vợi sáng trong ngần
Ai người bến cũ thấy trăng trước
Trăng sáng năm nào soi cố nhân

Nhân sinh sau trước vô cùng tận
Trăng nước muôn đời vẫn thế thôi
Không biết trăng tròn ai ngóng đợi
Chi? thấy sông dài nước chảy xuôi

Mây bạc ngang trời trôi lãng đãng
Phong xanh trên bến rũ u sầu
Ðêm nay ai đó trong thuyền nhỏ
Biết gửi về đâu nỗi nhớ nhau


Phạm Khắc Trí

Đăng nhận xét