Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

Mưa Bay Trong Đời - Thơ Hoài Ziang Duy - Phổ Nhạc: Anh BằngThơ Hoài Ziang Duy
Phổ Nhạc: Anh Bằng
Tiếng Hát: Ngọc Quy


Đăng nhận xét