Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

Thầm Kín - Phượng Linh - Giao Linh


Sáng Tác:Phượng Linh 
Tiếng Hát: Giao Linh
Thực Hiện: Đặng Hùng

Đăng nhận xét