Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

Tình Thu Trao Đi(Họạ KKTĐ/TY*)

Thi nhân không cần vội vã
Giòng văn cứ nhẹ nhàng trôi
Gió mây luôn bay hối hả
Đưa thơ đi khắp khung trời

Mùa Thu ươm đầy giấc mộng
Thà hồn trên những trang thơ
Thi ca người không lập dị
Thì tôi vẫn dệt ước mơ

Tim ai có còn nguyên vẹn
Chân tình hãy sớm trao đi
Cho hai mảnh đời rung động
Tan trong ước vọng Xuân thì.?

[*Họa theo đúng thể 6 chữ &12 cước vận]

ChinhNguyen/H.N.T. 
Nov.2.2016
Đăng nhận xét