Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

Tóc Mây


Nàng xuân điểm tạo nét duyên bày
Mái tóc nhu mì chớm nhẹ bay
Thả cánh vai gầy buông sợi mảnh
Xuôi bờ má thắm ghép nhung dày
Hương bồ kết tẩm hồn hoa dại
Áo lụa vàng in bóng dáng say
Ngắm cõi hư không mà gửi mộng
Thời gian sắc ảo lướt theo ngày!

Nguyễn Đắc Thắng
20160923

Đăng nhận xét