Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Nắng Có Còn XuânNắng có còn xuân trong mắt em...
Vàng mai áo lụa sắc qua thềm
Đào phơi phới má lòng e thẹn
Vóc liễu căng tròn nở nét duyên
Sương phủ chồi xanh căng mạch sống
Cành khoe lộc nhú mộng hương đêm
Ta về qua ngõ tình lưu luyến
Nắng vẫn còn xuân trong mắt em...

Bằng Bùi Nguyên

Đăng nhận xét