Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Tiếc Nuối


(Bài họa từ Đường Xưa Lối Cũ của Kim Liên Thái)

Sao lạ thăm quê lại quặn lòng!
Hỏi người năm cũ có còn không?
Chắc chừ ngó bạn không còn nhớ
Thuở nớ nhìn ai cứ mãi trông.
Lẻo đẻo sau lưng về cuối phố,
Vân vê trước mặt lúc bên sông.
Để rồi nuối tiếc ngày xưa ấy!
Vì rứa cho nên viết mấy dòng,

Hoành Trần
9/6/16

Đăng nhận xét