Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

Chờ Người - Nhớ Thu - Thu Hỡi
Bài Xướng:
Chờ Người


Vì ai lá rớt chân em
Vàng rơi bao lá lòng thêm nhớ người
Chờ anh mấy độ thu rồi
Tình em chín rụng tơi bời lá thu...

Biện Công Danh
* * *

Bài Họa:

Nhớ Thu

Vì gió lá hôn vai em
Ấp ủ hương sớm choàng thêm tình người
Bao mùa vàng úa qua rồi
Sầu rơi chắn lối bời bời nhớ thu

Kim Oanh
* * *
Thu Hỡi


Hồ thu đáy mắt tình em
Trái tim xao xuyến lụy thêm dáng người
Hồn đây ngơ ngẩn mất rồi
Tơ lòng vương vấn rối bời lắm thu

Kim PhượngĐăng nhận xét