Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Hoa Hồng Năm Cũ


Tôi về tìm lại áo hồng
Bà ba một túi gieo lòng nhớ thương
Mái đình quyện khói tơ vương
Những ngày hò hẹn con đường mang tên
Còn đây lối cũ nào quên
Về đâu mái tóc bồng bềnh bờ vai
Hoa hồng cười thẹn gió lay
Ngỡ người năm cũ chờ ai bên đường
Một chiều trở lại quê hương
Nụ hồng xưa nỡ trong vườn đã phai.

Biện Công Danh
28/11/2015

Đăng nhận xét