Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

Hương Thầm - Thơ Lê Kim Hiệp - Hương Nam Diễn Ngâm
Thơ: Lê Kim Hiệp
Diễn Ngâm: Hương Nam
Thực Hiện: Kim Oanh

Đăng nhận xét