Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

Nguyệt Cầm Tĩnh ViênDáng ngập ngừng rặng phi lao
Ánh dương dìu dịu, hao hao trăng ngà
Tợ nguyệt cầm, điệu Sông La
Chim trời trổi nhẹ giọng ca chân thiền

Hoa thiên sứ toả hương nhiên
Không gian, chén ngọc, lắng yên trung hoà
Chung trà, lưng một chung trà
Hương bay lan toả, giọt ngà giao thoa

Giữa trời đất, sắc hương pha
Bức tranh thuỷ mạc Nam Kha, lạ thường
Trà vẫn thơm, hoa vẫn hương
Lắng sâu tâm thức nhẹ vươn cõi lòng

Sống Đạo, như mây mênh mông
Thiền, là vẻ đẹp ướp xông hương trời
Y vàng phất phới trùng khơi
Tâm hành bát nhã đưa người thong dong

Tuệ Minh-Thích Phước Toàn

August 8, 2017
* Hình ảnh từ Thầy Tuệ Minh - Thích Phước Toàn gửi