Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Diệu Sắc HươngÔi đẹp quá, những bàn tay thiên sứ
Gom ân tình cho đất nở thêm hoa
Tấm lòng ấy, sương mai thầm lưu ảnh
Chờ nắng lên chiếu diệu sắc giao thoa

Đẹp lắm chứ, cây cảnh hoà thơm dịu
Mùi hương nhu, húng dũi với phấn thông
Mộc lan trắng, búp súng hồng cách điệu
Vạn hoa lầu bên suối mát ung dung

Bông vạn thọ, nở cúng dường Bồ Tát
Mở rộng lòng chia sớt đoá hồng nhung
Từng mùi thơm, với tâm hương ngào ngạt
Sắc đất trời, sắc hoa thắm mênh mông

Cảm giác ấy, khiến lòng người chất ngất
Bằng con tim, mang vẻ đẹp Việt Nam
Bởi tình thương, đến từ nơi cửa Phật
Nguồn tâm linh dung dị nét bất-phàm

Tuệ Minh-Thích Phước Toàn
Chùa Phước Huệ Tacoma, July 29, 2017