Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Sao Vẫn Còn Mưa Rơi - Đức Huy - Tiếng Hát Ý Lan


Nhạc Sĩ:Đức Huy 
Tiếng Hát: Ý Lan
Thực Hiện: Đặng Hùng

Đăng nhận xét