Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Thu Tha HươngLại một mùa THU đến nữa rồi
Sương Thu hiu hắt, lá vàng rơi
Gió Thu thoang thoảng xuyên cành lá
Một mảnh trăng Thu tận cuối Trời

THU đến, THU đi, THU lại đến
Quê hương bỏ lại mấy THU rồi
Mỏi gối, chồn chân trên đất khách
Biết đến bao giờ hết nổi trôi

Chiều Thu chạnh nhớ về quê Mẹ
Bâng khuâng buồn ngắm lá Thu rơi
Thương chiếc lá vàng bay theo gió
Tha hương buồn lắm lá vàng ơi!

Arlington, Virginia.
Lão Mã Sơn/Trần Gò-Công
Đăng nhận xét