Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

Thành Phố Sương Mù - Nhạc Sĩ Huỳnh Anh - Như Quỳnh


Nhạc Sĩ: Huỳnh Anh 
Tiếng Hát:Như Quỳnh
Thực Hiện: Đặng Hùng

Đăng nhận xét