Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Đi Tìm Kỷ Niệm - Sáng Tác Anh Thái - Duy Quang


Sáng Tác: Anh Thái 
Tiếng Hát: Duy Quang
Thực Hiện: Quýdenver

Đăng nhận xét