Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Hạt Mưa Buồn - Diệu Hương - Trần Thái Hòa


Sáng tác: Diệu Hương
Tiếng Hát:Trần Thái Hòa
Thực Hiện: Đặng Hùng

Đăng nhận xét