Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Ave Maria - Phạm Duy - Vũ KhanhSáng Tác: Phạm Duy
Tiếng Hát:Vũ Khanh
Thực Hiện: Đặng Hùng

Đăng nhận xét