Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Xa Vắng - Y Vân - Bảo Yến

Bài hát là nỗi lòng của người chinh phu, nhớ mong và hy vọng người chồng đang xông pha nơi trận mạc, sẽ trở về đoàn viên sau cuộc chiến, cho thỏa lòng thương nhớ, suốt bao năm đợi chờ trong thương nhớ....


Sáng Tác:Y Vân 
Ca Sĩ:Bảo Yến
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Đăng nhận xét