Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

Sóng Về Đâu - Trịnh Công Sơn - Vũ Khanh

"Nỗi mình" không hẹn vẫn ngóng chờ 
Người bỗng hiện về trong giấc mơ
Hỏi gió, hỏi mây... nay hỏi sóng
Có ai, còn ai hỏi bây giờ?...


Trịnh Công Sơn 
 Vũ Khanh
Quýdenver

Đăng nhận xét