Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Đêm Say - Sáng Tác Vũ Thành An - Vũ Khanh


Sáng tác: Nhạc sĩ Vũ Thành An
Tiếng hát: Vũ Khanh


Đăng nhận xét