Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Hương Xưa - Sáng Tác Cung Tiến - Hòa Tấu Guitar Vô Thường


Sáng Tác: Cung Tiến
 Hòa Tấu Guitar: Vô Thường
Thực Hiện: Đặng Hùng 


Đăng nhận xét