Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Hoa Biển - Sáng Tác Anh Thy- Nhật Trường

Tặng 6 Phượng để tưởng nhớ Người đi ngày 6/6


Thơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim OanhSáng Tác: Anh Thy
Tiếng Hát Nhật Trường

Đăng nhận xét